Blog Archives

Iljimae: ước mơ nào cho kẻ trộm ước mơ?

Iljimae là một phim man mác ý tứ cổ điển lẫn trong câu chuyện tình người và tình yêu. Nếu ví bộ phim như một bài thơ thì Iljimae là một bài thơ để lại nhiều dư cảm. Read the rest of this entry