Blog Archives

I Love Lee Tae Ri

Tình yêu là không có biên giới nhỉ! Đồng ý nhé, vì câu đó gần như thành thành ngữ mất rồi. Cách biệt giàu nghèo ư, vứt qua một bên không cần quan tâm như bao drama Hàn từng thực hiện nhé. Cách biệt học vấn ư, vứt quách bên còn lại cũng theo cách bao drama Hàn đã làm luôn đi. Cách biệt tuổi tác ư, xưa rồi Diễm ơi nhắc lại làm gì phải không, nên cứ vứt nốt lại phía sau lưng luôn. Tôi ở đây không phải để kể cho các bạn nghe một câu chuyện tình yêu và sự cách trở, tôi chỉ kể về một câu chuyện tình yêu trong tình bạn mà thôi. I love Lee Tae-ri là một câu chuyện như thế, câu chuyện kể về tình yêu phi biên giới, vô khoảng cách khi người ta nhích dần lại gần trái tim nhau.
Read the rest of this entry