Góc vườn

Vườn Dưa” và Vườn Nho” đã đóng, hiện tại mọi người hái quả tại Vườn Lê.

QUY ĐỊNH

(Chủ vườn giữ quyền thay đổi nội quy bất cứ khi nào thấy cần thiết mà không cần thông báo trước !!!)

Bạn được quyền gào thét thoải mái thể hiện tình yêu của bạn với bộ phim và nghệ sĩ mà bạn yêu mến, các ý kiến phản bác khác đề nghị có dẫn chứng cụ thể đi kèm!!!

Góc vườn này chỉ chuyên trồng trọt và buôn bán các loại dưa, cải về phim ảnh (Việt, Hàn, Nhật, Mỹ, etc… đủ cả…) và đời sống hàng ngày, cấm spam và quảng cáo các loại hàng hóa khác, không bàn bạc tôn giáo chính trị !!!

HTML tags trong WordPress

1. WP cho phép sử dụng HTML code (tags) trong bài viết (posts), trang (pages) và widgets.

Các tags được phép sử dụng xem tại đây

address, a, abbr, acronym, area, b, big, blockquote, br, caption, cite, class, code, col, del, dd, div, dl, dt, em, font, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, ins, kbd, li, map, ol, p, pre, q, s, span, strike, strong, sub, sup, table, tbody, td, tfoot, tr, tt, ul, var

2. Quick tags thường dùng trong bài viết và comments

<b></b>
<strong></strong> in đậm

<em></em> in nghiêng

<blockquote></blockquote> blockquote

<del></del> gạch đè lên câu, chữ ý chỉ đoạn đó bị bỏ đi

3. Chèn hình vào comment

<img src="link"/>

– Video thì thật sự Ginko ko rõ, nhưng nếu là link từ Youtube thì WP có tích hợp với dạng video này. Với video thì dùng dấu ngoặc vuông để đóng, mở tag.

dấu ngoặc vuông mở youtube=link dấu ngoặc vuông đóng

– WP không hỗ trợ flash nên các file dạng này không hoạt động.

4. Ẩn màu cho đoạn văn để tránh spoiler.

<font color="#FAF8CC"> SPOILER</font>

Code màu ở trong ngoặc kép có thể tìm thêm ở đây, vì thế có thể tô màu cho bài viết của mình đến cỡ nào thì tùy, ko cứ gì chỉ để ẩn spoiler. Gk ko biết mã cho phần spoiler nên đó là cách Gk làm thôi.

Happy blogging!

%d bloggers like this: