Monthly Archives: December 2018

Christmas is all around

Love Actually

A Christmas classic!

Đến hẹn lại lên, cứ đến Christmas là phải ngó lại Love Actually một chút, thường thì không xem lại hết, nhưng thích nghe nhạc, và xem lại vài đoạn vui vui.

Merry Christmas!