Happy New Year

Cheer to a new year and new start!

Happy New Year 2017!

 

Posted on January 2, 2017, in Kdramas. Bookmark the permalink. 3 Comments.

  1. Happy New Year Ginko! Mục tiêu năm 2017 của bạn Vịt là sống bớt nghiêm túc hơn nên mình xin phép Ginko cho mình bỏ mấy bài viết dễ xa nhau và nhiều đau thương của mình khỏi vườn bạn.

    Mình hiện đang chờ coi Strong Woman Do Bong Soon của ba thanh niên Park Bo Young, Park Hyung Sik, và Ji Soo. Hopefully mình sẽ viết dc một bài. Bây giờ cái gì vui mình mới coi, mới viết thoai.

  2. And ok, I ‘ll tell you why I wanna free myself more this year: I’m sick. Aplastic Anemia.

  3. Ginko đâu rùi? hình như dạo này bận quá k bình gì về phim nữa,,, huhu e là ng mới tìm đc web này, sao ginko k hđ gì nữa vậy huhu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: