Rooftop Prince – gif (1)

Bữa giờ làm cũng khá nhiều gif cho Rooftop Prince nhưng toàn share đâu đâu, nay tập hợp lại trong blog cho tiện.

Chibi gif

null null

null

null

null

null

null

null

null
Gif tập 1 – 5

null

null

null

Đèn đỏ, đèn xanh
null
null
Chân trần trên xe bus
null

Yoo Chun’s


Tập 8

CPR

Hoàng tử giả vờ

F3 chào mẹ Park Ha

“Kết hôn? Chồng? Con? Gia đình?”

Đã có kẻ biết ghen tuông

Park Ha xinh xắn

null

Có kẻ chết sững vì nàng rồi!

null

Posted on April 29, 2012, in Kdramas, Photos - Video and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Comments are closed.