Secret Garden – gifs Ep1 – 6

null

Bộ phim đang chiếu vào cuối tuần trên đài SBS, kể về một đôi nam nữ gặp sự cố khiến họ hoán đổi linh hồn của nhau. Sự kiện hoán đổi linh hồn xảy ra có phần hơi khác so với bảng giới thiệu ban đầu về phim. Tình tiết này cũng chỉ xảy ra ở cuối tập 5 sau 4 tập mở đầu rất ấn tượng về nội dung, lời thoại và diễn xuất của các diễn viên chính.

Một số gifs rải rác từ tập 1 đến tập 6, không nhiều và cũng không hẳn là những cảnh nổi bật nhất trong tập tương ứng, chỉ là muốn giới thiệu với mọi người mối quan tâm hiện tại của chủ blog ^^

Tập 2
null

null

null

null


Tâp 4

null

Tập 5

null

null

null

null

Một số NGs được phát cuối tập 6

null

null

null

null

null

null

null

Posted on November 28, 2010, in Kdramas and tagged . Bookmark the permalink. 3 Comments.

  1. Hi Ginko, thanks for your gif! Thanks for all the gifs here, especially the behind the scenes… ^^ And I’ll be grabbing the ‘sorry’ one for my blog, another last thank you! ^o^/

  2. Omo, shyangz, you’re here, I feel so honored ^^
    Feel free to take the gifs if you wanna use them. Meanwhile, if you have any special scene in mind, just let me know.

    Thanks for dropping by.

  1. Pingback: Kim Soo Han Moo – Lines Babbling by Kim Joo Won at Secret Garden « mjbhevs07

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: